Best Seller

Power inverter pure sine wave 500W Suoer

อินเวอร์เตอร์ DC TO AC (PURE SINE WAVE) อินเวอร์เตอร์ ชนิด คลื่นซายเวฟ เรียกตามทั่วไปคือเพียวซายน์เวฟ (Pure-Sine Wave)

หมวดหมู่ : Power Inverter

รายละเอียดสินค้า

Pure sine wave inverter 500W Suoer
อินเวอร์เตอร์ Inverter DC TO AC (PURE SINE WAVE) อินเวอร์เตอร์ ชนิด คลื่นซายเวฟ เรียกตามทั่วไปคือเพียวซายน์เวฟ
(Pure Sine Wave) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตรูปคลื่นแบบนี้ออกมาจะมีราคาที่สูงกว่า เพราะรูปคลื่นซายน์จะรองรับการนำไปใช้งาน
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดโดยไม่ทำให้เกิดปัญหา และมีรูปร่างของคลื่นที่ผลิตได้เหมือนกับรูปคลื่นไฟฟ้าตามบ้านทุกประการ
คลื่นมีลักษณะนิ่งกว่าคลื่นโมดิฟายเวฟ การนำเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ซายน์เวฟนี้ไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์จะไม่มี
เสียงรบกวนแต่อย่างใด พัดลมที่ตัวเครื่องส่วนมากจะนิยมออกแบบให้ทำงานเมื่อเกิดความร้อนและ มีเสียงค่อนข้างเงียบ
เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท
แบ่งเป็น 3 ระบบ
1. อินเวอร์เตอร์ Inverter แบบ 12v เปนอุปกรณ์ในการแปลงไฟของแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ขนาด 12V เป็นไฟบ้าน 220V
หม้อแปลงทำให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากพลังงานแบตเตอรี่ในกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ เฝ้าสวน
แคมป์ปิ้ง สามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามขนาดกำลังไฟของอินเวอร์เตอร์ที่รองรับ
2. อินเวอร์เตอร์ Inverter แบบ 24v เป็นอุปกรณ์ในการแปลงไฟของแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ขนาด12V 2 ลูกต่ออนุกรม 24V
เป็นไฟบ้าน 220V หม้อแปลงทำให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากพลังงานแบตเตอรี่ในกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ
เฝ้าสวน แคมป์ปิ้ง สามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามขนาดกำลังไฟของอินเวอร์เตอร์ที่รองรับ
3. อินเวอร์เตอร์Inverter แบบ 48v เป็นอุปกรณ์ในการแปลงไฟของแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ขนาด 12V 4 ลูกต่ออนุกรม 48V
เป็นไฟบ้าน 220V หม้อแปลงทำให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากพลังงานแบตเตอรี่ในกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ
เฝ้าสวน แคมป์ปิ้ง สามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามขนาดกำลังไฟของอินเวอร์เตอร์ที่รองรับ
เหมาะกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างหนักและใช้เป็นเวลานาน โดยสายไฟจะร้อนน้อยกว่าระบบะ 12v และ 24v
รับรองคุณภาพการใช้งาน 

Power inverter pure sine wave 500W Suoer 12V/24V 

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller
฿ 0 ฿ 0
฿ 0 ฿ 0 0%
Best Seller
฿ 0 ฿ 0
฿ 0 ฿ 0 0%
Best Seller
฿ 0 ฿ 0
฿ 0 ฿ 0 0%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com